מה זה קרן השתלמות - המדריך המלא

מאז הקמתה בתחילת שנות ה-90, הפכה קרן השתלמות לכלי פיננסי מרכזי ופופולרי במדינת ישראל. המטרה המקורית שלה, שהייתה לתמוך במימון השתלמויות מקצועיות עבור שכירים במשק הישראלי, התרחבה והשתנתה עם השנים.

כיום, קרן השתלמות מציעה אפשרויות שונות לחברי האיגודים ולעצמאים במדינת ישראל לחסוך ולהשקיע בעתידם הפיננסי. הכלי הזה מתאים לטווחים בינוניים וארוכים (3 שנים ויותר), והוא נותן לציבור הרחב אפשרות להנות מהטבות מס משמעותיות.

תוך כדי השנים, התפשטה השימושיות של קרן השתלמות לאנשים מגוון רחב של קהלים, כולל עובדי מדינה, חברי מושבים וקיבוצים, וחברי איגודים מקצועיים בשוק העבודה. הכשיר הפיננסי הזה מאפשר להם לחסוך כספים במטרה להשתלמות מקצועית ולשפר את יכולותיהם המקצועיות.

אחד היתרונות המשמעותיים שבהשתמשות בקרן השתלמות הוא הטבות מס, שמאפשרות לחברי הקרן לחסוך מאמצעי מס בצורה שמרמה את היעילות הפיננסית של ההשקעה.

סכום החסכון והשתלמות יכול להיות גמיש בהתאם לצרכי החברים ולתכניות ההשתלמות שלהם. זהו כלי חשוב ואפשרי להשגת יעדים מקצועיים ופיננסיים בימינו, תוך שמירה על היכולת לחסוך ולהשקיע לטווח רחוק.

קרן השתלמות היא כלי פיננסי משמעותי שמסייע לעשות חסכון לטווח ארוך ובינוני תוך ניצול הטבות מס ומבלי להשקיע המון מאמץ בניהול פיננסי. היא מספקת לקהל הרחב אפשרות להשתלמות מקצועית ולשפר את יכולותיהם המקצועיות בצורה פיננסית חכמה.

קרן השתלמות לשכירים

הפקדת קרן השתלמות לשכירים: כל מה שצריך לדעת

שכיר אשר עובד בחברה המציעה אפשרות להפקיד כספים בקרן השתלמות יכול להנות מיתרונות פיננסיים משמעותיים. במסגרת זו, חשוב להבין את הכללים וההגבלות החשובות בנושא זה:

 • שיעור ההפקדה: השכיר יכול להפקיד עד 2.5% משכרו הברוטו לקרן השתלמות. ערכי ההפקדה הללו מופרדים מהשכר הגולמי שלו ועליהם אינו מחויב לשלם מס הכנסה.
 • התשלום מצד המעסיק: המעסיק חייב להעביר לקרן השתלמות לפחות את הסכום שהשכיר הפקיד באחוזים משכרו הברוטו. נכון להערכתו, המעסיק יכול גם להפקיד סכומים נוספים בשם השכיר, ולכך יש לו אפשרות להפיק עבורו עד 7.5% משכרו הברוטו. זהו אמצעי לטפח את היתרון הפיננסי של השכיר ולסייע לו לחסוך יותר לעתיד.
 • סכום ההפקדה המרבי: סך ההפקדות משכר השכיר והמעסיק לא יכול להיות גבוה מ-10% משכר השכיר הברוטו. לדוגמה, אם שכר השכיר הברוטו הוא 10,000 ש"ח, הוא רשאי להפקיד עד 250 ש"ח בקרן השתלמות, והמעסיק יכול להפקיד עבורו עד 750 ש"ח נוספים, כך שהסכום המרבי שייפקד יהיה 1,000 ש"ח (10% משכרו הברוטו).

סיכום: קרן השתלמות היא כלי פיננסי משמעותי שמאפשר לשכירים לחסוך ולהשתלמות מקצועית. השכר רשאי להפקיד עד 2.5% משכרו הברוטו, והמעסיק חייב להעביר לקרן השתלמות לפחות את אותו הסכום באחוזים משכר השכיר. השכר יכול להוסיף הפקדות נוספות עד 7.5% משכרו הברוטו, כך שסך ההפקדות לא יעלה על 10% משכרו הכולל (ברוטו) של השכיר.

קרן השתלמות לעצמאים

משנת 1996, תוקנה פקודת מס הכנסה שאפשרתה לעצמאים לבצע הפקדות חודשיות לקרן השתלמות באופן עצמאי ולפי העדפותיהם האישיות. הנה פרטים נוספים בנוגע להפקדות לקרן השתלמות עבור עצמאים:

 1. סכום ההפקדה השנתי: עצמאי רשאי להפקיד לקרן השתלמות עד 7% משכרו השנתי (ברוטו). בנוסף, הוא יכול להפקיד עד לסכום שנתי של 15,680 ש"ח, אחוריו יעודכנו הפקדות כל שנה בהתאם לאינדקס הצמיגין.
 2. הפקדה עד 2.5% מהשכר בלבד מוכרת למטרת הטבות מס: חשוב לציין שההפקדה בשיעור של עד 2.5% משכרו השנתי (ברוטו) אינה מוכרת לצורך הטבות מס. עליה יחויב מס הכנסה בהתאם.
 3. הפקדה בשיעור שאינו יוכר למס: ה- 4.5% הנוספים אשר יופקדו לקרן השתלמות יוכרו כהוצאה המוכרת לניכוי ממס ואינם יחויבים במס. זו ההפקדה הנוספת שעצמאי יכול להפקיד מעבר לשיעור המכסה את ההפקדה החודשית בשיעור של 2.5% משכרו.

איך מודדים את הוותק בקרן ההשתלמות ואיחוד קרנות

היתרון הגדול של קרן ההשתלמות שהוותק נקבע כבר מהיום הראשון שהופקדו כספים לקרן. את קרנות ההשתלמות ניתן לפתוח בזמנים מוסכמים ובתאריכים שונים. נקודה חשובה נוספת שניתן להעביר כספים מקרן אחת לאחרת ללא פגיעה בוותק אשר נצבר.

ניתן לפדות את החסכונות בקרן ההשתלמות אם מתקיימים אחד מהתנאים הללו:

 1. אם הגעתם לגיל פרישה ובתנאי שלקרן השתלמות יש ותק של 3 שנים.
 2. שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן.
 3. פטירה של בעל הקרן ולאחר שלוש שנות ותק, היורשים זכאים למשוך את הכספים.
 4. אם מטרת משיכת הכסף היא להתשלמות או שיפור מקצועי ובתנאי ותק הקרן מעל שלוש שנים.

למה לא מומלץ להפקיד לקרן ההשתלמות מעבר לתקרה הפטורה ממס?

כאשר מפקידים סכום בקרן ההשתלמות שגבוה מהתקרה שנקבעה, כלומר גבוה מהסכום המותר להפקיד לצורך הטבות מס, מתייעץ לפירוט הבא:

 • אובדן ההטבות לחוסכים: היכולת להנות מההטבות המיועדות לחוסכים בקרן השתלמות, כמו חסכון פטור ממס הכנסה, תעלם עבור הסכום העודף מהתקרה. זה אומר שהסכום העודף מהתקרה יופקד ללא ההטבות המיועדות לחוסכים.
 • תקופת הפירעון: קרן השתלמות ניתנת לפירעון ברוב המקרים רק לאחר שש שנים ממועד ההפקדה הראשון לקרן. זה אומר שאם ברצונך למשוך את הכספים מהקרן במועד מוקדם יותר, עליך לקחת בחשבון את תקופת ההמתנה הזו. למשוך את הכספים לאחר שש שנים ממועד הפקדתם, ניתן לעשות גם בלא הפקדה מתמשכת לצורך השתלמות מקצועית מוכרת או במידה והפרט המפקיד מבוגר בגיל הפרישה ויש לו תקופת הפקדה של לפחות שלוש שנים ותק.
 • פדיון ליורשים: במקרה של פטירה ולאחר שלוש שנים ותק, היורשים זכאים למשוך את הסכומים שנצברו בקרן השתלמות. זה מהווה אפשרות חשובה לירשים לנצל את החסכונות שנתנו לם במתנה.
  בסיכום, ניתן לראות שקרנות השתלמות מציעות אפשרויות גמישות עבור המפקידים, אך עליהם להתעקש לקרוא ולהבין את התנאים וההגבלות הפיננסיות בקרן ההשתלמות.

מדוע כדאי להפקיד לקרן ההשתלמות מעבר לתקרה הפטורה ממס?

ההפקדה בקרן ההשתלמות מעבר לתקרה הפטורה ממס הכנסה יכולה להיות מבוקרת בחשיבות רבה ולהציע מספר יתרונות פיננסיים ואפשרויות מנהליות עבור המפקיד. הנה כמה מהיתרונות העיקריים להפקדה עודפת בקרן ההשתלמות:

 • השקעה פיננסית: כאשר מפקידים יותר מהסכום המקסימלי הפטור ממס, הכסף משקלם בקרן ההשתלמות ונהנה מגידול משתנה בעתיד. זה יכול להקנות את ההשקעה הפיננסית שלך ולסייע בשמירה על יציבות פיננסית.
 • ניהול פנסיוני: קרן ההשתלמות יכולה לשמש כחלק מניהול הפנסיה שלך. עם זמן, פקודות הפקדה עודפות יכולות להפוך לחסכון פנסיוני שיאפשר לך להתמודד עם החיים לאחר הפרישה.
 • הצמדת המעסיק: קרן ההשתלמות יכולה לשרת גם ככלי להצמדת המעסיק. כאשר מעסיק תורם עבורך לקרן ההשתלמות, הוא מסייע לך בחסכון ובשמירה על אמצעי ההשתלמות שלך.
 • התממשות פיננסית מסגרת: הפקדה עודפת בקרן ההשתלמות יכולה להיות אפשרות טובה להשקעה נוספת מחוץ לחשבון הבנק הרגיל, וכך להגדיל את סכום החסכון שלך ולהפחית את הוצאות המס.
 • השגת הטבות נוספות: קרנות ההשתלמות יכולות להציע הטבות פיננסיות כמו ריבים גבוהים על ההפקדות, פרוייקטי השתלמות מרתקים ועוד.

בסיכום, הפקדה עודפת בקרן ההשתלמות יכולה להתרחש כדרך נוספת וחכמה לנהל את חסכונותיכם ולשפר את יכולותיכם הפיננסיות בעתיד.

כל הנאמר בכתבה הוא בגדר דעה אישית, ואין להסתמך עליו לצורך קבלת החלטות פיננסיות. בנושאים פיננסיים יש להתייעץ עם מומחה.
כתבה מאת: אלכס צבל
5 1 הצבעה
דירוג כללי
הירשם
להודיע על
guest
0 תגובות
משוב מוטבע
הצג את כל התגובות

תוכן עניינים

כתבות נוספות שעלולות לעניין אתכם
ניתוח מניית נטפליקס

מניית נטפליקס צנחה ב-9% ברבעון הראשון של 2024

אינטראקטיב ברוקרס

הגיע הזמן לחקור את אינטראקטיב ברוקרס!

בנק בישראל

כל מה שחייבים לדעת על המערכת הבנקאית - חלק ב'

מניות אפל

חברת אפל חזרה למרכז העניינים וטיפסה 6% - תוצאות רבעון 2 ש...

טסלה

מניית טסלה ממריאה 12% לאחר פרסום הדוחות!! [TSLA]

פייסבוק

חברת פייסבוק צנחה ב-20% ב-Q1 של 2024

0
נשמח לשמוע את דעתכם, אנא הגיבוx