מיטב דש קרן פנסיה

בית ההשקעות מיטב דש נחשבת לאחת מן החברות המובילות במשק בתחום הפיננסים והפנסייה ומנהלת נכסים בשווי של מילארדי שקלים. החברה מיטב דש מפוקחת על ידי הרגולטורים ועומדים בסטנדרים הכי גבוהים. אחת לכמה שנים מתפרסם ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מדד השירות לצרכן ובו נמדדים מספר פרמטרים הקובעים את שביעות הרצון הכללי מן החברה ע"י … להמשך קריאה

קרן פנסיה אלטשולר שחם

בית ההשקעות אלטשולר שחם נחשבת לאחת מן החברות המובילות במשק בתחום הפיננסים והפנסייה ומנהלת נכסים בשווי של מילארדי שקלים. החברה מפוקחת על ידי הרגולטורים ועומדים בסטנדרים הכי גבוהים. אחת לכמה שנים מתפרסם ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מדד השירות לצרכן ובו נמדדים מספר פרמטרים הקובעים את שביעות הרצון הכללי מן החברה ע"י אזרחי מדינת … להמשך קריאה

מנורה מבטחים פנסיה

בית ההשקעות מנורה מבטחים נחשבת לאחת מן החברות המובילות במשק בתחום הפיננסים והפנסייה ומנהלת נכסים בשווי של מילארדי שקלים. החברה מפוקחת על ידי הרגולטורים ועומדים בסטנדרים הכי גבוהים. אחת לכמה שנים מתפרסם ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מדד השירות לצרכן ובו נמדדים מספר פרמטרים הקובעים את שביעות הרצון הכללי מן החברה ע"י אזרחי מדינת … להמשך קריאה

מגדל מקפת

בית ההשקעות מגדל נחשבת לאחת מן החברות המובילות במשק בתחום הפיננסים והפנסייה ומנהלת נכסים בשווי של מילארדי שקלים. החברה מפוקחת על ידי הרגולטורים ועומדים בסטנדרים הכי גבוהים. אחת לכמה שנים מתפרסם ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מדד השירות לצרכן ובו נמדדים מספר פרמטרים הקובעים את שביעות הרצון הכללי מן החברה ע"י אזרחי מדינת ישראל.

הפניקס פנסיה וגמל

בית ההשקעות הפניקס נחשבת לאחת מן החברות המובילות במשק בתחום הפיננסים והפנסייה ומנהלת נכסים בשווי של מילארדי שקלים. החברה מפוקחת על ידי הרגולטורים ועומדים בסטנדרים הכי גבוהים. אחת לכמה שנים מתפרסם ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מדד השירות לצרכן ובו נמדדים מספר פרמטרים הקובעים את שביעות הרצון הכללי מן החברה ע"י אזרחי מדינת ישראל.

כלל פנסיה וגמל

בית ההשקעות כלל נחשבת לאחת מן החברות המובילות במשק בתחום הפיננסים והפנסייה ומנהלת נכסים בשווי של מילארדי שקלים. החברה מפוקחת על ידי הרגולטורים ועומדים בסטנדרים הכי גבוהים. אחת לכמה שנים מתפרסם ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מדד השירות לצרכן ובו נמדדים מספר פרמטרים הקובעים את שביעות הרצון הכללי מן החברה ע"י אזרחי מדינת ישראל.

קרנות פנסיה של הראל

בית ההשקעות הראל נחשבת לאחת מן החברות המובילות במשק בתחום הפיננסים והפנסייה ומנהלת נכסים בשווי של מילארדי שקלים. החברה מפוקחת על ידי הרגולטורים ועומדים בסטנדרים הכי גבוהים. אחת לכמה שנים מתפרסם ע"י רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מדד השירות לצרכן ובו נמדדים מספר פרמטרים הקובעים את שביעות הרצון הכללי מן החברה ע"י אזרחי מדינת ישראל. … להמשך קריאה